Komponent

COK, KLK og KL Ledelsespolitik er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Komponent gør kommunerne mere kompetente til at udvikle lokaldemokratiet og forny velfærden. Vi tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vi understøtter kommunernes udvikling – både på det ledelsesmæssige, politiske og faglige niveau på alle velfærdsområderne.